സ്കോളർഷിപ്

ഹോർമിസ് മെമ്മോറിയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പ്

  • Age Limit:-
  • Document Date:2019-12-31
  • Last Date to Apply: 2019-12-31

ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഹോർമിസ് മെമ്മോറിയൽ സ്കോളർഷിപ്പ് 2019 -20 അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേരളം , തമിഴ്‌നാട്‌,ഗുജറാത്ത് ,മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എം.ബി ബി എസ് , എഞ്ചിനീയറിംഗ് , ബി എസ്‌ സി നഴ്സിംഗ് ,ബി എസ്‌ സി അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി എസ്‌ സി ( ഹോണേഴ്‌സ് ) കോ -ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ബാങ്കിങ്ങ് , എം ബി എ എന്നീ കോഴ്സുകളിൽ മെറിറ്റ് സീറ്റിൽ പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

അപേക്ഷകരുടെ കുടുംബവാർഷിക വരുമാനം മൂന്നുലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കണം . വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്മാരുടെ മക്കൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയുണ്ട് . ഇവർക്കു കുടുംബ വരുമാന വ്യവസ്ഥ ബാധകമല്ല. ഓരോ വിഭാഗത്തിലും നിന്നുള്ള 20 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോളേജിന്റെ ഫീസ് ഘടന അനുസരിച്ച് 100% ട്യൂഷൻ ഫീസ് തിരികെ നൽകും, ഇത് പ്രതിവർഷം പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ആയിരിക്കും.